De Winkel van Sinkel exploiteert een kringloopwinkel. Enkele tientallen vrijwilligers werken hier
belangeloos aan mee voor het goede doel. De jaarlijkse winst wordt ter beschikking gesteld van
Stichting Projectmatige Charitas (PmC).

Stichting PmC heeft ook een aantal vrijwilligers die meehelpen met de inzameling van oud papier
voor de gemeente. Ook dat levert elk jaar een mooi bedrag op.

En met bovenstaande inkomsten ondersteunt PmC kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
Een overzicht van de ondersteunde projecten van de afgelopen periode staat in het
jaarverslag van PmC.