Wij ondersteunen kleinschalige, zelfstandige, projecten in ontwikkelingslanden. Wat daaronder verstaan wordt verduidelijken wij hieronder:

Met kleinschalige, zelfstandige, projecten in ontwikkelingslanden heeft Stichting ProjectMatige Charitas (PmC) projecten voor ogen die zich richten op mensen en gemeenschappen, die een beduidend lager welvaartsniveau hebben dan Nederland en West – Europa. Bij projecten die daaraan voldoen gaat vaak om :

  • opvang / verzorging / begeleiding van verwaarloosde kinderen, zieken/gehandicapten en ouderen, al dan niet in samenhang met verbetering van de gezondheid(szorg).
  • het bevorderen van de algemene ontwikkeling van bewoners ter plaatse, zoals de inrichting van een school of bibliotheek en/of het verstrekken van boeken, les- en ander leermateriaal. Het betalen van salarissen aan b.v. leerkrachten wordt overigens niet aangemerkt als een project.
  • mini-kredieten die mensen in staat stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien en/of de levensstandaard van de medemensen in hun wijk of dorp te verruimen.

Het begrip zelfstandig wil zeggen dat de projecten geen relatie mogen hebben met andere projecten (zoals inzamelingsacties bij oorlogen en natuurrampen) omdat deze meestal een breed en grootschalig karakter dragen.

Het moet in elk geval gaan om a-politieke projecten, die op de een of andere manier een binding hebben met mensen uit Grubbenvorst of regio die in derde-wereld-landen zo’n kleinschalige projecten opzetten, daaraan actief hun medewerking verlenen of zich anderszins aan zo’n project verbinden.

In het jaarverslag van PmC dat elders op de website staat zijn de ondersteunde projecten in te zien. De afgelopen jaren werden zo jaarlijks een tiental donaties verstrekt tot een bedrag van circa € 50.000 per jaar.