Ondersteuning van kleinschalige projecten in derde wereldlanden kan worden aangevraagd bij de stichting Projectmatige Charitas (PmC) door het volledig invullen en insturen van een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload. Als de aanvrager geen binding met Grubbenvorst of omgeving heeft wordt een donatieverzoek niet in behandeling genomen. 

Toekenning
PmC gaat om te beginnen na of de nieuwe donatieaanvraag inderdaad bedoeld is voor dergelijke projecten in ontwikkelingslanden die als doel hebben het verkleinen van algemeen erkende en herkenbare armoede- en/of gezondheidsproblemen. Het mogelijk maken van het betalen van salarissen ziet PmC niet als haar taak en ook moet er een binding met of naar Grubbenvorst zijn. Vervolgens bepaalt PmC op basis van de beschikbare financiële middelen de hoogte van de bijdrage.

PmC wil graag elk jaar één of meer nieuwe projecten ondersteunen. Daarom wordt in beginsel aan elk project gedurende maximaal 3 jaar een donatie toegekend. 

Donaties worden elk kwartaal besproken in de bestuursvergadering waarna de aanvragers bericht ontvangen. 

Uitbetaling
Donaties worden na toekenning overgemaakt aan de voor het project verantwoordelijke persoon of instantie. De projecthouder dient na afloop van het kalenderjaar verantwoording af te leggen over de daadwerkelijke besteding van de donatie.

Materiële ondersteuning
In de doelstelling van PmC is ook sprake van materiële ondersteuning van projecten. Dat houdt in dat dingen die niet verkocht worden in de Winkel van Sinkel (zoals kleding, huisraad en andere gebruiksgoederen) naar landen worden gebracht, waar ze helpen armoede- en/of gezondheidsproblemen te verkleinen zoals b.v. Roemenië.