Vrijwilligers

Personeel winkelWinkel van Sinkel en PmC ‘draaien’
volledig op vrijwilligers. Dat geldt voor
zowel de inzameling van oud papier als
voor het runnen van de Winkel.
Vrijwilligers doen hun werk volledig
pro Deo.  Enerzijds is dat de grote kracht
van onze stichtingen, anderzijds maakt
dat onze stichtingen volledig afhankelijk
van vrijwilligers.
WIJ KUNNEN DAAROM NIET ZONDER HEN!

Inzameling Oud papier

Omdat de inzameling van oud papier vaak tilwerk betekent (denk aan hetOud papier T + G deponeren van dozen en pakken oud papier/karton in een container) bestaat het vrijwilligersteam vooral uit mannen. Hun werk concentreert zich op de woensdag en zaterdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur.

Het inzamelen van oud papier gebeurt in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas samen met Harmonie St Joseph. Voor onze vrijwilligers betekent het dat ze – afhankelijk van het aantal vrijwilligers – ieder ongeveer 1 of 2 keer per kwartaal aan de beurt zijn.

Vrijwilligers van harte welkom!
Ook voor het vrijwilligerswerk bij Winkel van Sinkel en PmC, dat zich  kenmerkt door veel sociale contacten, geldt “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.
In de winkel gebeurt het werk niet alleen tijdens de openstelling maar ook daarbuiten. Vrijwilligers zijn dan ook altijd van harte welkom Zij kunnen desgewenst ook eerst een kijkje komen nemen en zich vrijblijvend oriënteren op de inhoud van het werk.

Wil jij dat misschien ook doen? Bel voor meer informatie met José Snijders 077-366 3447 of Peter Wagemans 077-366 3306.