Verantwoording

De jaarlijkse winst van de Winkel van Sinkel wordt ter beschikking gesteld van Stichting Projectmatige Charitas (PmC).

PmC ondersteunt hiermee kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Een overzicht van de ondersteunde projecten van de afgelopen periode staat in het jaarverslag van PmC.