Stichting PmC

Het beleid van de stichting Projectmatige Charitas Logo PmC(gemakshalve PmC genoemd) in Grubbenvorst is er op gericht om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. De middelen van PmC bestaan uit giften, vooral vanuit de opbrengst van de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst en de inzameling van oud papier.

Correspondentieadres:
Fazantenlaan 5, 5971 CT Grubbenvorst

E-mail:                                     info@winkelvansinkel-pmc.nl

Bankrekening:                        NL66 RABO 0170 7728 96

Kamer van Koophandel:       545 040 23

Fiscaal nummer:                    8513.31.592

Logo ANBI
Stichting Projectmatige Charitas is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan PmC zijn daarom fiscaal aftrekbaar.