Vrijwilligers

Personeel winkelWinkel van Sinkel en PmC ‘draaien’
volledig op vrijwilligers. Dat geldt voor
zowel de inzameling van oud papier als
voor het runnen van de Winkel.
Vrijwilligers doen hun werk dus volledig
pro Deo.  Enerzijds is dat de grote kracht
van onze stichtingen, anderzijds maakt
dat onze stichtingen volledig afhankelijk
van vrijwilligers.

WIJ KUNNEN DAAROM
NIET ZONDER HEN!


Inzameling Oud papierOud papier T + G

Omdat de inzameling van oud papier vaak tilwerk betekent (denk aan het deponeren van dozen en pakken oud papier/karton in een container) bestaat het vrijwilligersteam vooral uit mannen. Hun werk concentreert zich op de woensdag en zaterdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur.

Het Grubbenvorster Mannenkoor en PmC regelen bij toerbeurt (gedurende een periode Oud Papier overzichtvan drie maanden) de inzameling. Voor PmC is dat telkens in het 2e en 4e kwartaal. Voor de vrijwilligers betekent het dat ze – afhankelijk van het aantal vrijwilligers – ieder ongeveer 8 halve dagen per kalenderjaar (dus ca. 4 halve dagen per kwartaal) kunnen helpen.

Vrijwilligers van harte welkom!
Ook voor het vrijwilligerswerk bij Winkel van Sinkel en PmC, dat zich  kenmerkt door veel sociale contacten, geldt “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”. Vrijwilligers zijn dan ook altijd van harte welkom, ook part-time of buiten de winkel-openingstijden! Zij kunnen desgewenst ook eerst een kijkje komen nemen en zich vrijblijvend oriënteren op de inhoud van het werk. Lees hier meer…