Over de Winkel van Sinkel

De Stichting Winkel van Sinkel houdt zich bezig met een drietal activiteiten:

  • Het exploiteren van de kringloopwinkel. In de winkel kunnen allerlei goederen (zie assortiment) worden aangeleverd zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Die goederen worden vervolgens tegen relatief lage prijzen weer verkocht.
  • Tweemaal per week wordt, in samenwerking met het Grubbenvorster Mannenkoor, oud papier ingezameld. Het opgehaalde papier verkoopt de Winkel van Sinkel aan een papier- en recyclingbedrijf.
  • Overzicht rekkenAls er meer goederen binnenkomen dan verkocht kunnen worden, laat de Winkel van Sinkel de overtollige goederen naar landen brengen waar ze een bijdrage leveren aan het verkleinen van de armoede- en gezondheidsproblemen.

De hiermee verkregen gelden worden ter beschikking gesteld aan de Stichting Projectmatige Charitas (PmC) die daarmee als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt.

Adres Winkel van Sinkel:               Irenestraat 31c, 5971 BS Grubbenvorst

Openingstijden:                               woensdagen van 13.30 – 16.00 uur
.                                                           zaterdagen    van 10.00 – 14.00 uur

Telefoon (tijdens openstelling):     06 – 2395 1124

Correspondentieadres:                   Fazantenlaan 5, 5971 CT Grubbenvorst

E-mail:                                               info@winkelvansinkel-pmc.nl

Bankrekening:                                  NL27 RABO 0117 7927 80

Kamer van Koophandel:                 410 63 825

Fiscaal nummer:                              8166.80.334

Logo WvS