PmC en projecten

Wat zijn kleinschalige, zelfstandige, projecten in ontwikkelingslanden ?

Met kleinschalige, zelfstandige, projecten in ontwikkelingslanden heeft PmC projecten voor ogen die zich richten op geheel van anderen afhankelijke mensen die een armoedig bestaan leiden in landen, die een beduidend lager welvaartsniveau hebben dan Nederland en West – Europa. Bij projecten die daaraan voldoen gaat het meestal om :

 • opvang / verzorging / begeleiding van verwaarloosde kinderen, zieken/gehandicapten en ouderen, al dan niet in samenhang met verbetering van de gezondheid(szorg).
 • het bevorderen van de algemene ontwikkeling van bewoners ter plaatse, zoals de inrichting van een school of bibliotheek en/of het verstrekken van boeken, les- en ander leermateriaal. Het betalen van salarissen aan b.v. leerkrachten wordt overigens niet aangemerkt als een project.
 • mini-kredieten die mensen in staat stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien en/of de levensstandaard van de medemensen in hun wijk of dorp te verruimen.

Het begrip zelfstandig wil zeggen dat de projecten geen relatie mogen hebben met andere projecten (zoals inzamelingsacties bij oorlogen en natuurrampen) omdat deze meestal een breed en grootschalig karakter dragen.

Het moet in elk geval gaan om a-politieke projecten, die op de een of andere manier gelieerd zijn aan mensen uit Grubbenvorst of regio die in derde-wereld-landen zo’n kleinschalige projecten opzetten, daaraan actief hun medewerking verlenen of zich anderszins aan zo’n project verbinden.

Ter verduidelijking en illustratie zijn hieronder de projecten weergegeven, die het afgelopen kalenderjaar door PmC zijn ondersteund:

 • De stichting Sint Martinus uit Meerlo heeft een donatie ontvangen van € 5.000 voor straatkinderen in Rio de Janeiro.
 • Het project Pandipieri van Annie Haenraets uit Evertsoord heeft een donatie ontvangen van € 5.000 zodat 10 jonge vrouwen een eigen bedrijfje kunnen starten. Voorwaarde bij deze donatieverstrekking was dat zr. Imelda, contactpersoon ter plaatse, de donatie gefaseerd aan de vrouwen zou uitdelen om te voorkomen dat het geld voor andere doelen wordt gebruikt. Tevens heeft Anny Haenraets € 3.000 ontvangen voor een met de hand te bedienen waterpomp in Kenia. I.v.m. technische tegenvallers was een eerder ontvangen donatie geheel opgegaan aan het slaan van een put. Inmiddels hebben we foto’s ontvangen van een in gebruik genomen waterpomp waar velen nu schoon drinkwater kunnen halen.
 • De stichting Renaissance van onze dorpsgenoot Gerrit ten Broeke heeft een donatie van € 4.000 ontvangen voor de aanschaf van 100 fietsen zodat leerlingen op de fiets naar school kunnen. De fietsen zijn tijdens de feestelijke bijeenkomst Durga Puja, het meest belangrijke jaarfeest voor Hindoes wereldwijd, aan de betreffende leerlingen, zowel meisjes als jongens, uitgedeeld. Zie onze Fb-pagina voor meer informatie.
 • De Stichting Mama & Me Uganda heeft een donatie van € 1.913 ontvangen voor het afwerken van het babycentre in Uganda. Binnen- en buitenmuren zullen worden geverfd, de terreinmuur zal worden gestuct en afgewerkt en het terrein zal worden bestraat.
 • Stichting Javea Nepal uit Grubbenvorst heeft een donatie van € 7.500 ontvangen voor de aanschaf voor (af)bouw van het Community House. Dit verzoek is door ons gehonoreerd.
 • De familie Gommans uit Grubbenvorst heeft een donatie ontvangen van € 2.500 ontvangen. Jos en Yvonne zijn samen met hun zoon Tim naar Katajamba in Uganda geweest deze zomer waar ze het slaapgebouw van 18 hulpbehoevenden hebben gerenoveerd. Er zijn nieuwe kozijnen met ramen en horren geplaatst, het dak is gerepareerd en er zijn bedden gekocht en lakens en dekens gemaakt. Ook de auto heeft een opknapbeurt gekregen.  Een weergave van dit project is ook op onze Fb-pagina te vinden.
 • Onze vrijwilligers Frans en Marleen Crommentuijn hebben voor de Nagajuna Trust een donatie ontvangen van € 4.800 voor de aanleg van een omheinde speelplaats voor het weeshuis in Nepal.
 • Kerfonse Kante van Children’s Dream for Africa heeft een donatie ontvangen van € 2.700. Dit bedrag is een bijdrage in de transportkosten van een container naar Guinée met medisch materiaal voor de inrichting van de medische post.
  Deze stichting heeft in 2016 een donatie ontvangen voor de bouw van een medische post. Na de ontvangst van de voortgang en verantwoording van dit project is nu besloten om ook nog € 1.200 te doneren voor de verharding van het buitenterrein en schilderwerkzaamheden.
 • Stichting Sotos uit Horst heeft een bijdragen ontvangen van € 7.000 voor het project Eco Fourneau. Het bedrag zal worden besteed aan de start-off van de productie van een rocket stove op de praktijkschool. Hiervoor heeft men een platenwals, electrische lasapparatuur en plaatmateriaal nodig.
 • Het Holy Family Hospital in Ghana heeft bijdrage ad € 5000 ontvangen voor de aanschaf van een ventilator voor een beademingspomp voor de operatiekamer. Het ziekenhuis heeft geen faciliteiten zoals intensive care om complexe acute zorg te verrichten.
 • De stichting Bouwstenen voor Zambia heeft een donatie ontvangen van € 6.300 voor de Linda Blind Farm School in Livingstone in het zuiden van Zambia. Door de start van de pre-school in 2014 door stichting Bouwstenen voor Zambia, hebben leerlingen uit arme wijken toegang tot onderwijs gekregen.  De donatie zal gebruikt worden om de school uit te breiden met een primary school zodat kinderen na het doorlopen van de pre-school verder kunnen met hun opleiding.

Aan bovenstaande projecten werd dit jaar een bedrag van € 55.913 uitgekeerd.